Με χάρτη τα Πιλοτικά (Αλβανικές Στάσεις)

 

Τίτλος: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορυτσάς

Στόχοι: Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αύξηση τουριστικής κίνησης, Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικά φιλικού τουρισμού, Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προϋπολογισμός: 330.996 Ευρώ.

Επεμβάσεις: Η επιλογή του Κτιρίου βρίσκεται σε συμφωνία με την εθνική στρατηγική για τη βελτίωση εμβληματικών κτιρίων με ιστορική αξία. Το κτίριο της βιβλιοθήκης ανήκει στο Δήμο Κορυτσάς.

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί στις αρχές του 1970. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως στοιχείο ανάπτυξης της περιοχής, ενώ αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών στην πόλη. Η βιβλιοθήκη διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό ιστορικών βιβλίων για τη Βαλκανική περιοχή.

Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου θα πραγματοποιηθεί μέσω των ακόλουθων επεμβάσεων:

1.  Εγκατάσταση θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία.
2.  Εγκατάσταση εξωτερικής και εσωτερικής θερμομόνωσης στη στέγη/ταράτσα του κτιρίου.
3.  Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα αποδοτικότερα.
4.  Αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος θέρμανσης.
5.  Αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού και άλλων ηλεκτρολογικών συστημάτων (πίνακες, καλωδιώσεις, ασφάλειες, διακόπτες, ανιχνευτές καπνού κτλ.).

Μέσα από την υλοποίηση του έργου θα καθοριστούν με ακρίβεια οι σχεδιαστικοί παράμετροι των παρεμβάσεων, ώστε να προκύψει η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. Αναμένεται μείωση της συνολικής ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης κατά 125 με 150 kWh/m2.
Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο.

Τοποθεσία:

Η Βιβλιοθήκη της Κορυτσάς είναι χτισμένη στην ιστορική περιοχή της πόλη.

Τίτλος: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Κτιρίου Αργυροκάστρου.

Στόχοι: Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αύξηση τουριστικής κίνησης, Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικά φιλικού τουρισμού, Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προϋπολογισμός: 215.136 Ευρώ.

Επεμβάσεις: Στον Δήμο Αργυροκάστρου βρίσκονται πολιτιστικά κτίρια τα οποία επισκέπτονται πολυάριθμοι τουρίστες και μαθητές με σκοπό να γνωρίσουν καλύτερα την αρχιτεκτονική τους!

Η επιλογή του κτιρίου βρίσκεται σε συμφωνία με την εθνική στρατηγική για τη βελτίωση εμβληματικών κτιρίων με ιστορική αξία.

Η τελευταία ανακαίνιση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε το 1999, χωρίς όμως να πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Η σημασία του έργου είναι μεγάλη έχει μόνο για την πόλη αλλά για ολόκληρη την χώρα. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου θα πραγματοποιηθεί μέσω των ακόλουθων επεμβάσεων:

1.  Εγκατάσταση θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία.
2.  Εγκατάσταση εξωτερικής και εσωτερικής θερμομόνωσης στη στέγη/ταράτσα του κτιρίου.
3.  Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα αποδοτικότερα.
4.  Αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος θέρμανσης.
5.  Αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού και άλλων ηλεκτρολογικών συστημάτων (πίνακες, καλωδιώσεις, ασφάλειες, διακόπτες, ανιχνευτές καπνού κτλ.).

Από το πιλοτικό έργο αναμένονται τα ακόλουθα:
•  Αναγνώριση της αναγκαιότητας αναβάθμισης του κτιρίου σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου και επέκταση του κύκλου ζωής του
•  Εντοπισμός των διαφορετικών επιλογών δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να εφαρμοστούν και υπολογισμός του λόγου κόστους-οφέλους.
•  Μείωση της συνολικής ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου κατά 125 με 150 kWh/m2.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο.

Τοποθεσία:

Το έργο πραγματοποιείται στο κτίριο του Δημαρχείου που βρίσκεται στο παλιό κέντρο της πόλης, κάτω από το κάστρο του Αργυροκάστρου. Το Δημαρχείο είναι χτισμένο στη περιοχή που βρίσκονται τα μουσεία της πόλης. Έχει κατασκευαστεί στις αρχές του 1965 βασισμένο σε πολιτιστικές αξίες. Το κτίριο εκτός από τα γραφεία του Δήμου στεγάζει και τα γραφεία της Περιφέρειας Αργυροκάστρου.

Τίτλος: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Κτιρίου Αυλώνας.

Στόχοι: Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αύξηση τουριστικής κίνησης, Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικά φιλικού τουρισμού, Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προϋπολογισμός: 547.873 Ευρώ.

Επεμβάσεις: Το Δημαρχείο του Αυλώνα αποτελεί κτίριο πολιτιστικής κληρονομίας. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί το 1935 από Ιταλό αρχιτέκτονα και περιλαμβάνεται στα πολιτιστικά κτίρια τα οποία επισκέπτονται πολυάριθμοι τουρίστες.

Η επιλογή του κτιρίου βρίσκεται σε συμφωνία με την εθνική στρατηγική για τη βελτίωση εμβληματικών κτιρίων με ιστορική αξία.

Το κτίριο έχει επιφάνεια 2200 m2 και έχει 2 εξωτερικές πόρτες, 30 εσωτερικές πόρτες και 84 παράθυρα. Η τελευταία ανακαίνιση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε το 2008, χωρίς όμως να πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων επεμβάσεων:

1.  Εγκατάσταση θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία.
2.  Εγκατάσταση εξωτερικής και εσωτερικής θερμομόνωσης στη στέγη/ταράτσα του κτιρίου.
3.  Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα αποδοτικότερα.
4.  Αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος θέρμανσης.
5.  Αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού και άλλων ηλεκτρολογικών συστημάτων (πίνακες, καλωδιώσεις, ασφάλειες, διακόπτες, ανιχνευτές καπνού κτλ.).

Από το πιλοτικό έργο αναμένεται η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσα από την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο.

Τοποθεσία:

Το Δημαρχείο βρίσκεται στο παλιό κέντρο της πόλης.

0
0
0
s2sdefault