Κατηγορία Δεδομένο Ιωάννινα Κέρκυρα Καστοριά
ΓενικάΣτερεά Ανασχεδιασμός του ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων) - Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχει βρεθεί ο χώρος κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας.Ολοκλήρωση μελετών βιωσιμότηταςΥλοποιούνται δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο - Ο Δήμος εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα με τη μέθοδο της υπογειοποίησης μέσω της χρήσης 46 ημιυπόγειων κάδων χωρητικότητας 3.000 λίτρων
ΓενικάΝερόΠαρουσία των υψηλότερων ποσών κατακρήμνισης στην χώρα κατά μέσο όρο (>1.300 mm). Μελέτη του ΤΕΕ Κέρκυρας για την αντιμετώπιση του υδρευτικού προβλήματος της Κέρκυρας -
Διαχείριση ΣτερεώνΣήμεραΣχέδιο για ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα): Οι τέσσερις νομοί και οι 18 δήμοι τους θα διαχειρίζονται από κοινού τα απορρίμματά τους.Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων για την υλοποίηση των έργων δημιουργίας των "πράσινων σημείων", όπου θα γίνεται:
  1. Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε ξεχωριστούς κάδους ανά είδος ανακυκλώσιμων,
  2. Συλλογή και Διαχωρισμός άλλων ειδών - Παράδοση από τους δημότες, ειδών σε καλή κατάσταση που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας,
  3. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης.
Σε επίπεδο Περιφέρειας εφαρμόζεται Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (μηχανική αποκομιδή, μεταφόρτωση, ανάκτηση και ανακύκλωση, μηχανική επεξεργασία και αξιοποίηση, υγειονομική ταφή και διαχείριση ειδικών απορριμμάτων).
Διαχείριση ΣτερεώνΔυναμικό Μέγιστη συνολική δυναμικότητα στους 105.000 τόνους/έτος-Περιφερειακός ΧΥΤΑ: 150.000 τον. απορριμμάτων
Διαχείριση ΣτερεώνΕπενδύσειςΚύρια Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στον Δήμο Δωδώνης Ιωαννίνων, σε έκταση 118,5 στρεμμ. - κόστος κατασκευής €39 εκατ. - δύο «εργοστάσια»:
  1. διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων δυναμικότητας 72.000 τον./έτος και
  2. διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών (βιοαπόβλητα) δυναμικότητας 8.000 τόν./έτος.
Σχεδιασμός κατασκευής Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μέσω ΣΔΙΤ. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση θα περιλαμβάνει: διαλογή στην πηγή και καθολική ανακύκλωση, διαχωρισμό όλων των ανακυκλώσιμων υλικών και του οργανικού κλάσματος στο σπίτι, εγκατάσταση επεξεργασίας κομπόστ ή/και βιοκαυσίμου, επέκταση και συμπλήρωση του Κέντρου Διαλογής, και ΧΥΤΥ για την ταφή του υπολείμματος που θα πρέπει να περιορίζεται στο 20% των σημερινών ποσοτήτων παραγόμενων απορριμμάτων.Έργο ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας με χρηματοδότηση και από ETEπ, Jessi, Π/Υ €50 εκατ.υπό κατασκευή - Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ετήσιας δυναμικότητας 150.000 τον.
Διαχείριση ΝερούΣήμεραΈχει εγκριθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.Δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα Διαχείρισης Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς
Διαχείριση ΝερούΔυναμικό Το Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου περιλαμβάνει τις Λεκάνες Απορροής Αώου (GR 11), Καλαμά (GR 12), Αχέροντα και Λούρου (GR 13), Άραχθου (GR 14) Περιλαμβάνει τη Λεκάνη Απορροής Κέρκυρας-Παξών (GR 34)Λίμνη της Καστοριάς
Διαχείριση ΝερούΕπενδύσεις-- Χρηματοδότηση από το ΠΕΠ για την υλοποίηση έργων προστασίας του υγροτόπου Π/Υ περίπου €10 εκατ.